Zwroty i reklamacje

ZWROTY

 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" i jej późniejszymi zmianami, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Dodatkowe uwagi:

  • Towar należy odesłać starannie zakapowany w bezpiecznym opakowaniu,

  • Zwrotowi nie podlegają towary  wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, tudzież indywidualne projekty, przerobione według zindywidualizowanych potrzeb.

  • Zwracany towar należy odesłać, na koszt nadawcy (kupującego),

  • Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

  • Należy poinformować Sklep o chęci zwrotu towaru drogą mailową: biuro@makspol-drapaki.pl

  • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, chyba że klient dokonał płatności poprzez usługę tpay. W tym przypadku zwrot należności zostanie pomniejszony o 2% od kwoty głównej towaru. 

  • Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta po odesłaniu podpisanej faktury korygującej w terminie 14 dni roboczych po jej otrzymaniu

REKLAMACJE

 • W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu klient proszony jest o sporządzenie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, napisanego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej i potwierdzonego przez niego (kurier ma obowiązek sporządzić protokół uszkodzenia). Dodatkowo klient powinien poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adres: biuro@makspol-drapaki.pl

 • Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis reklamowanej cechy produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 • Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.

 • W przypadku dodatkowych reklamacji należy skontaktować się z pracownikiem sklepu np. poprzez e-mail: biuro@makspol-drapaki.pl. Konieczne jest wówczas wysłanie formularza reklamacji do firmy i okazanie dowodu zakupu

 • Druk reklamacyjny - do pobrania.

 • W przypadku gdy reklamacja okaże się bezpodstawna i zostanie odrzucona, towar zostanie odesłany na koszt Klienta.